Besöker Trädgårdsodlareföreningens Hemsida!

Sedan vi började med en egen Hemsida: www.ortagarden-kopmanholmen.se

Har det varit över 100.000 besök på hemsidan!

Vi noterade detta nu vid halvårsskiftet 2017. I oktober 2018 har 123 000 vi besökare.

Webbansvarig Roland Näslund

Här finner du vår verksamhet.

Här presenteras
Köpmanholmens Trädgårdsodlareförening
  dess historia och verksamhet.
   Örtagården ligger
  vid infarten till Brukskyrkan

Nya uppdateringar sker fortlöpande.