Om du bor inom Köpmanholmen- Näske området och  vill vara med i vår trädgårdsodlareförening; Tar du kontakt med vår kassör Susanne Byström, Plankvägen 3 i Köpmanholmen.Mobil. 0703335195

Du får en medlemsinformation på rabatter vi har med några butiker mm. Får ett inbetalningskort på årsavgiften som är 100 kr/år. När du inbetalat den, får du ditt medlemskort. Visar upp det i de butiker vi har rabattavtal med.
Givetvis är du välkommen på våra olika sammankomster vi anordnar.
Har du ytterligare funderingar kan du kontakta Roland Näslund, sekr. i föreningen, tel 22 38 23/ 0706754220