Dessa är Trädgårdsodlareföreningens styrelse 2018.

Du kan kontakta oss? Det är vi som är styrelsen.
Ordf. Melinda Grundberg  0702804894
e-post; melindagrundberg@gmail.com

Kassör. Susanne Byström  0703335195
e-post; susanne.bystrom@gmail.com

Sekr. Roland Näslund         0706754220
e-post; naslunds@telia.com

v-ordf. Gunilla Sellin           0703329874
gunilla.sellin@gmail.com

Birgitta Sidner                       0706243413
birgitta.sidner@gmail.com

Agneta Lockner                     0702767598
lockneragneta@gmail.com

Ulla- Britt Holmström          0702236856
ullabritt.h@gmail.com

Ersättare: Johnny Walfridsson 0768028791
                    Lena Zelán 0705266339

Bra kontakt med styrelsen och medlemmar  är viktigt. Även du som tänker bli med i föreningen.

Hälsar Styrelsegänget!