Historik under 75, firades 15 sept. 2007.

Att nedteckna en förenings 75-åriga verksamhet kan liknas vid ett vackert färggrant bord med många rätter.Denna historik blir bara att "smaka på" alla de hundratals sammankomster som hållits under 75 år.
1932 hade Ingeborg Hedberg påbörjat planerna för en Trädgårdsförening på samhället.Vid första årsmötet 1933 valdes Teodor Pettersson till ordförande. Medlemsavgiften var 1 krona/år. Kassan bestod av 4 kronor och 90 öre. Samt en sparbanksbok på 94 kronor.Inga skulder.
Redan på 1930-talet var det bekymmer med morotsflugan och kålfjärilen.
Bästa medlet var skadedjursnaftalin.
1937 Övertog Ingeborg Hedberg ordförandeskapet som hon hade till 1961. Redan våren 1934 fick alla medlemmar var sitt äppelträd.Den första
trädgårdsresan gjordes 1935 till Söråkers trädgårdsskola.
1938 fick alla skolbarn var sitt fruktträd. På 1940-talet började man affischera vid Posten när det beräknades vara angrepp av Rönnbärsmal. så att besprutning kunde ske.Oj vad det har sprutats under årens lopp.
1948 var årsavgiften 2 kronor. Styrelsen fick i uppdrag att en minskning av sparvarnas antal skulle ske?? Körsbärsträd inköptes till skolbarnen som omväxling 1955.
1957 firade man 25 år med en stor trädgårdutställning. Middag för inbjudna gäster och medlemmar.Sång av Köpmanholmens Manskör.
Under 1960-talet övergick föreningen till svartvinbärsbuskar till skolbarnen. 1961 blev Evert Andersson vald till ordförande. Det året välkomnades även Stig Lundberg som trädgårdskonsulent i Väster-
norrland.
1963 avvecklades den försöksträdgård som Alnarp hade vid "Forssgårds-
allén" , där man under många år hade stora odlingar av fruktträd och bärbuskar mm. Den som ville kunde hämta de träd som fanns kvar. 
1964 avgick  trädgårdsmästare Olof Björklund från styrelsen. Ett uppdrag han haft sedan starten av föreningen.Han hade sitt arbete på Herrgården som tillhörde familjen Hedberg.En mycket duktig man inom trädgård.
Från 1964 till 1970 var Einar Marklund ordförande. Det var under den tiden vanligt med trädgårdspremeringar.1965 bildade Bjästa egen förening.
1966 på hösten avled Ingeborg Hedberg, hon som bildade föreningen.
Från 1970 till 1974 var Georg Engström ordförande.Georg hade varit med många år i föreningen och hade ett stort kunnande.På den tiden besvärades många trädgårdsägare av att det "pallades" och saboterades i trädgårdarna.
1974 blev det Karl-Gerhard Öberg som fick överta ordförandeklubban.
Styrelsen kom med förslag att höja årsavgiften från 5 till 7 kronor.Årsmötet beslöt att höja till 10 kronor.
Länsförbundet hade sin stämma i Köpmanholmen 1976 med över 200
deltagare.Mycket arbete för föreningen en sådan gång.
Mitten på 1970-talet, då fabriken var i drift, kom det oroliga frågor om fabrikens utsläpp skadade grönsakerna. Och kunde man äta dem?
1978 överlämnades ordförandeskapet till Brittie Näslund, "på försök", som det står i protokollet.Hon försöker visst än....
Riksförbundet Svensk Trädgård förlade sin stämma i Örnsköldsvik 1979.
Då flera trädgårdar på samhället besöktes och delar av stämman hölls här i Köpmanholmen.
1982 var det att fylla 50 år som förening.En stor fest hölls i Holmengården.
Lokalen var fylld med medlemmar och gäster. Det var god mat.Sång av
den nystarta Brukskören.På småtimmarna blev det också dans.
Och nu var årsavgiften uppe i hela 50 kronor.
Nu är det bara 25 år till.Vi får krympa ihop de sista åren.
Något skall vi nämna.Fabriken lades ner 1982.Vi har upplevt Tjernobyl-
katastrofen.All gräslök vi inte fick äta, innan man fick grepp om omfattningen den våren. Vi har gjort resor till söder,väster och norrut. Vi har dukat upp mat på rastplatser,parkeringsfickor,dikesrenar samt ätit på många fina resturanger.På alla våra möten och kurser har vi njutit av god spännande mat. Vi har byggt 2 stycken Örtagårdar. Särskilt roligt den vid Brukskyrkan.Oj, vilken varm byggsommar det var.Kul och inspirerande.Mycket glädje, då många ställde upp.Vi åt mat och fikade varje arbetspass.Många besök har vi i vår Örtagård under sommaren.
Turister från hela Sverige, ja även från andra länder har vi mött.
År 2000 var det Riksmöte här i Örnsköldsvik. Med besök bl.a. till Brittie
och Roland Näslunds trädgård.Samt Örtagården som då fanns vid Solgården.Vi har delat ut plantor till alla som ville ha.Vi har tävlat om den största Pumpan, högsta Solrosen osv. Under många år har skolbarn fått fröpåsar.Olika studiecirklar har hållits. Flera florister har besökt olika möten och visat sitt kunnande.Föredragshållare om att äta rätt har besökt oss.Så i sand och gräsklipp,trädgårdsgödning osv. Under många år hade vi ansvar för en skördegudstjänst, då vi smyckade någon kyrkolokal på samhället.
De senaste åren har vi ansvarat för ett musikcáfé i Brukskyrkan.
Har kokat soppa på en spik. Besök av "Häxor","trädgårdsspecialist" t.ex.
Hildigard (vår egen teaterapa Svea Bylund) Vi har grävt och planterat, dukat och serverat. Har rest mycket under åren. Senast i år till Uppsala-Enköping och Sala i 3 dagar.
Blir ingen mer historik denna gång.
Vill Du läsa om 75-årsjubiléet se under rubrik "Föreningsnytt " och 75 års festen.

Ordförande Brittie Näslund," på försök" sedan 1978.