Örtagården vid Solgården.

Här var föreningens första Örtagård vid Solgården.Det var ett dagis för barn sedan 1946.Under denna Örtagård ligger en cementbassäng. Den användes som badbassäng under sommaren.Solgården drevs av föreningen Barnens Väl,  där Ingeborg Hedberg var dess beskyddare.
När Ö-viks Kommun övertog dagisverksamheten,  fylldes denna bassäng med sand, då det var "farligt" för barnen att bada där.Samhällsföreningen övertog ägandet av Solgården. Det var då frågan kom till Trädgårdsodlareföreningen.Vad gör vi med "sandbassängen"?
Ordf. Brittie Näslund kom  med förslag om  att bygga en Örtagård. Mycket arbete nedlades, innan vi fick den så här blomstrande och prunkande.Örtagården blev efter ett år utsedd till Västernorrlands vackraste. Efter några år såldes fastigheten till privata ägare.Vi hade tur att kommunen upplät en ny plats vid infarten till Brukskyrkan, där den nu finns att besöka.