Örtagården fick en bättre plats!

Det var här den nya örtagården skulle byggas.

Örtagården vid Solgården måste flyttas då fastigheten sålts till en privat ägare. Vad gör vi nu med allt arbete vi lagt ner på denna örtagård?

Allt löstes på ett bra sätt av Örnsköldsviks kommun. Vid infarten till Brukskyrkan fanns mark som kommunen äger. Tidigare har det varit ett torpställe här. Tack vare all hjälp från medlemmar och andra frivilliga personer lyckades vi flytta det mesta av solgårdens örtagård. Men det var mycket planeringsarbete hur denna örtagård skulle utformas. På solgården var det badbassängens som bestämde utseendet. Nu var det skogsmark. Brittie Näslund som utformade den första örtagården kom med förslaget, - vi gör den som ett träd där "löven" får bli platsen där vi planterar de flesta örterna. Arbetet sattes igång där vi hade bestämda arbetspass. Många slöt upp med sina spadar, krattor och glatt humör. Vi ordnade fika, luncher varje gång. Vi behövde en gärdsgård kring området. Insamling startades och inom kort hade vi ca 15 000 kronor att köpa gärdsgård för. Örtagården blev en oas i samhället Köpmanholmen. Vi har något fint tillsammans att besöka och visa upp.

Kort sammanfattning; Brittie och Roland Näslund