Bytt till nya kantlister i gångarna. mm.

Släpvagnen var lastad med 4-meters längder som skarvats ihop hemma.

Brittie krattar igen efter nergrävd kantlist.

Först skall den gamla träkanten grävas upp, innan den nya plastkanten lägges ner.

Här gör vi om dragningen. Tar bort den gräsmatta som gör denna spets, gör en vinkel dragning.

Johnny och Jag (Roland) jobbade bra ihop. Skönt med en "byggmästare" som kompis.

Du Johnny...ska vi lägga den runt hörnet redan nu?

Än en gång...TACK för dina gåvor till Örtagårdsfonden. Här får ALLA ta del av din gåva! Ansvarig; Brittie Näslund och Styrelsen.

Efter 10 år är det tryckimpregnerade virket totalt uppluckrat.Nu skall det till återvinnings anläggningen.

Under andra delen av september månad har det varit mycket arbetsaktiviteter.
Projektet "nya kanter"  äntligen på plats. De är nu nergrävda i Örtagården.
Brittie och Roland har arbetat med att skarva ihop kant-längder hemma.Tillsammans med Johnny Walfridsson har träkanterna tagits bort och nya plast- kantlisterna grävts ner.Detta är en stor investering för föreningen. De gåvor som Örtagårdsfonden får, har gjort denna ombyggnad möjlig. Tack till ALLA som ger gåvor till Örtagårdsfonden!