Bytt till nya kantlister i gångarna. mm.

Under andra delen av september månad har det varit mycket arbetsaktiviteter.
Projektet "nya kanter"  äntligen på plats. De är nu nergrävda i Örtagården.
Brittie och Roland har arbetat med att skarva ihop kant-längder hemma.Tillsammans med Johnny Walfridsson har träkanterna tagits bort och nya plast- kantlisterna grävts ner.Detta är en stor investering för föreningen. De gåvor som Örtagårdsfonden får, har gjort denna ombyggnad möjlig. Tack till ALLA som ger gåvor till Örtagårdsfonden!