Obs! Vid årsmötet 2019 beslöts att Örtagårdens verksamhet är vilande/Avveckling?

 

Obs! Inga gåvor kan därför tas emot!

Vi säger ett stort TACK till alla som varit stödjare av Örtagården.