NÄR NÅGON KÄR VÄN ELLER BEKANT ÄR  AVLIDEN.

HÄR KAN MAN LÄMNA EN GÅVA TILL ÖRTAGÅRDENS SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.

PÅ BILDEN SER DU HUR VÅRT MINNESBLAD SER UT. ETT
FOTO FRÅN VÅR ÖRTAGÅRD I KÖPMANHOLMEN.

VI SÄTTER IN DEN AVLIDNES NAMN OCH VILKA SOM DELTAR
MED EN MINNESGÅVA TILL ÖRTAGÅRDEN.

"På vägen från förrgår till övermorgon,
 rastade jag under mitt livsträd
 i skuggan,
 för en bråkdel av mitt liv."

RING ALLTID FÖRST BRITTIE - ROLAND NÄSLUND,GINVÄGEN 4. 893 40 KÖPMANHOLMEN. TEL.0660- 223823. eller 073-0468606 /070-6754220

Du kan även sätta in gåvan på plusgirokonto 652427-6 Köpmanholmens Trädgårdsodlareförening. Skriv namnet på vilkens bår det gäller.
VI SÄGER ETT TACK FÖR GÅVAN.

KÖPMANHOLMENS TRÄDGÅRDSODLAREFÖRENING.