Nätra Församling kom på besök!

Klockan började närma 10.oo och platsen kring brunnen började kännas varm i solskenet.Orkar vi sitta i solen? Blickarna vändes ner mot syrenbersån och lönnen.Det är mycket bättre där nere.Det blev en helomvändning allt flyttades ner bland träden.Oj, vad många det kommer...Brittie som skulle bjuda på kyrkkaffe trodde på en 15-20 besökare.Det är så varmt ingen orkar komma. Det kom det dubbla antalet.Roland Näslund hälsade välkommen till Trädgårdsoldlareföreningens Örtagård.

Musiken sköttes av kyrkomusiker Michael Linné och Ulrika Marcusson på tvärflöjt, både till psalmer och musikstycken. Nätra Församling har två duktiga kvinnor i Rode Olsson och Ulrika Marcusson.De skötte Gudstjänsten med värdighet.Kyrkoherden Janet Eriksson var Gudstjänstens förkunnare, men samtidigt kändes det lite vemodigt då detta var Janets avskedspredikan.Hon har fått en liknande tjänst i Hörnefors församling.Men kommer att behålla sin bostad ute vid Kläppa.Vi kan bara önska henne lycka till på sin nya tjänst.Rode och Ulrika hade ordnat lite "tackpresenter" till Janet och hennes man.

Ett tänt ljus på ett altarbord gjorde många av oss berörda, då flera av namnen som lästes upp fanns nära oss.

Gudstjänsten avslutades och samlingen fortsatte i fin sommargemenskap med kaffe.Ingen ville gå hem.Tack till Brittie för gott fika.

Några foton finns som minne från Örtagården 15 juli, 2018. På facebook har Mikael Eliasson lagt ut foton. Du kan sätta ljud till bilderna! Kör bildspel om du vill,klicka på 1;a bilden,klicka bildspel.