Klicka på texten då blir den större.

Trädgårdsodlareförenings Hemsida läggs ner!

Ansvarig för Trädgårdsodlareföreningens Hemsida har varit Roland Näslund, som varit med i styrelsen och varit sekreterare under många år. Vid årsmötet i marsmånad 2019 avgick Roland i styrelsen.

Inom kort släcks Hemsidan ner och Trädgårdsodlareföreningen kommer att finnas på egen Facebooks sida i fortsättningen.

 

 

 

.