Text och foton från årsmötet!

Vice.Ordf. Gunilla Sellin hälsade välkommen till Trädgårdsodlareföreningens årsmöte i Pro- Allgården. Ett särskilt välkommen till kvällens florist Mia från Bjästa Handelsträdgård, som fick inleda med att visa nya uppsättningar, som Mia skapat av bland annat av ett par stövlar.Fantasin och skapandet går hand i hand. En kaffepaus med smörgåstårta och lotteriköp på allt som Bjästa Handelsträdgård genom Mia blev unika vinster.

Årsmötet inleddes med att ett presidium valdes, där Lars Nilsson var årsmötets ordförande. Roland Näslund sekreterare. Verksamhetsberättelsen lästes av Birgitta Sidner. Den Ekonomiska redogörelsen av  kassören Susanne Byström. Revisor Lars Nilsson som granskat räkenskaperna, funnit att allt var i sin ordning.Årsmötet gav sitt godkännade på samtliga poster som redovisats, Valberedningen har även detta år hittat villiga personer att stäiia upp, där omval förekom på de flesta platserna. Vad som finns i planeringen kan läsas i planeringen för 2018. Styrelsen är oförändrad.

Ett Tack till Mia för besöket och undervisningen. Tack till presidiet. Ett Tack till Brittie Näslund som är Örtagårdsansvarig och sköter den minnesfond som många lämnar gåvor till vid begravningar. Vem fick del av lotteri-blomsterprakten denna kväll? Några vann flera vinster och några blev utan....Styrelsen säger från hjärtat ett Tack till de som kom. Medlemmarna säger ett Tack till de som planerat och ordnat allt detta. Tack "kökspersonalen"!

Här kommer ett fotocolage från årsmötet!

sekr. Roland Näslund