20/6-Vi gjorde en ny plantering.

Vid Örtagårdens bortre grind fanns en plantering som "gjort sitt". Det blev en arbetsdag för oss, Brittie och Roland.Gräva bort och rensa,riva bort träramen som nu var murken.Det blev en sarglist över sedan vi satte runt gångarna.Bra att spara ibland!Det blev en bågformad modell. Hämta sand och ta den sållade jorden, samt stenmjöl vi sparat.Sökte efter stenar. Köpte taklök, flera sorter hos Bjästa Handelsträdgård.Vi hade en säck sjöstenar modell mindre hemma, som ströddes ut på stenmjölet.

Visst blev det bra borta vid grinden med denna plantering.Nu kan vi hälsa Midsommar Välkommen!

Styrelsen önskar Alla en fin midsommar!

Örtagårdsansvarige Brittie Näslund.

Klicka på första bilden,sätt igång bildspel med musik.